Steel sa

ELIA en Steel : nieuw contract voor 6 + 2 jaar

Elia zal deel uitmaken van nieuwe grote belevenissen.

De Belgische Transportnetbeheerder heeft beslist om een contract voor 6 + 2 jaar af te sluiten met Steel voor de levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe, nog efficiëntere tellerkasten.

Sinds 2000 heeft Steel zich geprofileerd als leverancier van energietellers. Gedreven door de wil om te slagen en door de niet aflatende inzet van zijn medewerkers is Steel erin geslaagd om regelmatig nieuwe producten en diensten te ontwikkelen: tellerkasten, randapparatuur, software, installaties, studies, ondersteuning, onderhoud, ….

In 12 jaar heeft Steel niet opgehouden met te groeien en zich te specialiseren.

In het vakgebied van energietransport zijn tellingen en hun precisie van levensbelang. De ervaring in en de kennis van het onderwerp hebben zeker in het voordeel van Steel gespeeld.

De levering van de nieuwe tellerkasten zal aanvangen in 2013.

Zij zullen de honderden tellerkasten en duizenden tellingspunten die reeds geleverd werden door Steel op het Belgisch transportnet vervoegen.