Steel sa

Tellen, maar niet voor niets !

Generali Real Estate heeft recentelijk beroep gedaan op Steel om de telling van 2 gebouwen in het Brusselse te vernieuwen met “slimme meters”: 20 MK10A werden geplaatst in het gebouw Impératrice, 17 MK10A in het gebouw Ravenstein. De tellers worden alle 6 u. gelezen via GSM. Enkele honderden gelijkaardige tellers werden eveneens geplaatst en in dienst genomen door Steel in vier bureelgebouwen van het business center van de luchthaven van Luik.

Deze tellers laten toe om op afstand de afzonderlijke verbruiken van de private en gemeenschappelijke delen op te nemen en de evolutie ervan op te volgen. De opstelling van intelligente tellers laat eveneens toe verder te gaan in de bewaking en opvolging van de verbruiken met de softwaretoepassingen van Steel. Dank zij Real’eSteel krijgt de telling zijn volle betekenis. De tellinggegevens laten toe grafieken te maken, vergelijkingen te doen tussen sites en in perioden, de energieverslinders op te sporen en verrekeningen op te maken naar derden toe.