Steel sa

Hernieuwbare energie

U bent actief in de sector van hernieuwbare energie?

U wenst kwaliteit en betrouwbaarheid voor de oplossingen en diensten die u aan uw klanten aanbiedt?

U bent aan het juiste adres!

Wat hebt U nodig?

Het is voor u noodzakelijk om:

– Begeleid te worden bij uw technisch-economische keuzes door een partner en leverancier die erkend wordt door distributienetbeheerders

– Op afstand de goede werking van uw installaties te controleren

– Snel over de tellinginformatie van de producties te beschikken die onbetwistbaar en accuraat is

– Vaststellen en verwijderen van alle risico’s op fouten of afwijkingen

– De tellinggegevens ter beschikking te stellen van uw partners

– De impact van uw verbinding op de kwaliteit van de aangrenzende netwerken beperken

Waarom hebben ze vertrouwen in STEEL?

Omdat al meer dan 20 jaar de vakkundigheid van STEEL bij de actoren in hernieuwbare energie en bij de netbeheerders (distributie en transport) aangetoond wordt.

Vandaag worden in België meer dan 13000 tellers opgenomen via GPRS/GSM,          4000 via de telefoonlijn en 1350 via Ethernet.

Afhankelijk van de toegepaste communicatietechnologie ligt de oproepfrequentie tussen 1 maal per 5 sec en 1 maal per dag.

Welke producten kan u gebruiken?