Steel sa

Nieuw in de monitoring van krachttransformatoren

MTE HYDROCAL 1001Bij de veroudering van het park van oliebadtransformatoren worden onnodige en dure uitgaven vermeden door de snelle detectie van pannes en incidenten.

Door zijn meest eenvoudige producten, de Hydrocal 1001 en Hydrocal 1001+ voor te stellen, verrijkt onze partner MTE zijn gamma toestellen voor de monitoring van transformatoren.

De Hydrocal 1001 is een sensor voor gas in samengestelde olie en die permanent geïnstalleerd is voor de analyse van de zes voornaamste opgeloste probleemgassen zoals waterstof (H2), koolmonoxide (CO), methaan (CH4), acetyleen(C2H2), ethyleen(C2H4) en ethaan (C2H6).

De Hydrocal 1001+ daarentegen meet zowel de 6 gassen als de vochtigheid.